Conference Proceedings from Sustainable Work in Sweden 2020

The proceedings from the conference “Sustainable Work in Sweden 2020” held in Stockholm on the 1st of December 2014 is now available to download. The report and some of the video material are in Swedish.

http://www.av.se/arbetsmiljokunskap/hallbart-arbetsliv-2020.aspx

In Swedish:

Den 1 december höll Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan en endagskonferens på temat Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020. På konferensen diskuterade forskare, arbetsmarknadens parter, beslutsfattare och andra intressenter från Sverige och andra länder hur man kan uppnå ett hållbart arbetsliv i framtiden.

Här kan du ta del av dokumentationen från konferensen (pdf)

http://www.av.se/arbetsmiljokunskap/hallbart-arbetsliv-2020.aspx

You may also like...